Projekt 10 - lat partnerstwa - zwiększenie intensywności współpracy Gminy Kornowac i Vresiny u Hlucina jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa „Przekraczamy granice”.

Projekt 10 let partnerství - zvýšení intenzity spolupráce obcí Kornowac a Vřesina u Hlučína je spolufinancován z Evropského fondu pro regionálni rozvoj „Překračujeme hranice” a státniho rozpočtu.

 

Mostly Cloudy

-2°C

Kornowac

Mostly Cloudy

Humidity: 61%

Wind: 28.97 km/h

Mostly Cloudy

-3°C

Vřesina

Mostly Cloudy

Humidity: 64%

Wind: 22.53 km/h

Kalendarz - Kalendář

Projekt miał na celu pogłębienie i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy gminami Kornowac i Vresina u Hlucina poprzez organizację wspólnych działań mających na celu przybliżenie mieszkańcom obu gmin folkloru i tradycji, wzajemnego poznania się w ramach realizowanych działań projektowych. Wszystkie działania projektowe wpłynęły bezpośrednio na poprawę kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu gmin partnerskich.

Działania kluczowe w projekcie:

  1. Spotkanie robocze CZ - PL dotyczące realizacji projektu;
  2. Utworzenie strony internetowej - www.kornowac-vresina.eu
  3. Piknik "10 - lat partnerstwa Vresina - Kornowac" zorganizowany we Vresinie w dniu 27-08-2016 r.
  4. Rajd rowerowy "Dookoła Gminy Kornowac" zorganizowany w dniu 17-09-2016 r.
  5. Konferencja podsumowująca realizację projektu w dniu 21-10-2016 r. w Kornowacu wraz z wystawą fotografii.

Całkowite wydatki projektu  - 18 539,69 Eur.