Projekt 10 - lat partnerstwa - zwiększenie intensywności współpracy Gminy Kornowac i Vresiny u Hlucina jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa „Przekraczamy granice”.

Projekt 10 let partnerství - zvýšení intenzity spolupráce obcí Kornowac a Vřesina u Hlučína je spolufinancován z Evropského fondu pro regionálni rozvoj „Překračujeme hranice” a státniho rozpočtu.

 

Kornowac

Vřesina

Kalendarz - Kalendář

Pn / po Wt / út Śr / st Cz / čt Pt / pá So / so N / ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×

Ostrzeżenie

Failed loading XML file.

Projekt miał na celu pogłębienie i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy gminami Kornowac i Vresina u Hlucina poprzez organizację wspólnych działań mających na celu przybliżenie mieszkańcom obu gmin folkloru i tradycji, wzajemnego poznania się w ramach realizowanych działań projektowych. Wszystkie działania projektowe wpłynęły bezpośrednio na poprawę kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu gmin partnerskich.

Działania kluczowe w projekcie:

  1. Spotkanie robocze CZ - PL dotyczące realizacji projektu;
  2. Utworzenie strony internetowej - www.kornowac-vresina.eu
  3. Piknik "10 - lat partnerstwa Vresina - Kornowac" zorganizowany we Vresinie w dniu 27-08-2016 r.
  4. Rajd rowerowy "Dookoła Gminy Kornowac" zorganizowany w dniu 17-09-2016 r.
  5. Konferencja podsumowująca realizację projektu w dniu 21-10-2016 r. w Kornowacu wraz z wystawą fotografii.

Całkowite wydatki projektu  - 18 539,69 Eur.